לייעוץ אישי

שילחו לנו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם בהקדם

לייעוץ אישי 054-2288440

השקעה אקטיבית

ניהול תיק השקעות אקטיבי באופן עצמאי, זו ללא ספק דרך מאתגרת מרתקת, ומספקת לייצר הכנסה יפה לאורך זמן. ניהול זה מיועד לאנשים אינטליגנטים שיכולים להקדיש קצת זמן לתחום. עולם ההשקעות הוא עולם יפה של אגדות וסיפורי פנטזיה. אך כמו כל תחום בו אנו מתמחים ומתמקצעים הוא דורש הרבה לימוד וניסיון שנצבר לאורך זמן.

"מחפשים אלפא" הוא שמו של אתר אינטרנט פופולרי בו ניתן למצוא שלל כתבות, דעות, ניתוחים ותובנות של משקיעים רבים מרחבי העולם. אלפא מייצג את התשואה העודפת מעל תשואת השוק.  המטרה של משקיעים אקטיביים היא להשיג תשואות עודפות על מדדי השוק.

השקעה במניות היא בפועל רכישת חלק יחסי מחברה. משקיעים אקטיביים מחפשים לרכוש את  החברות הטובות ביותר מתוך שאיפה שיצליחו להניב את הרווחים הגבוהים ביותר. השקעה אקטיבית בשוק המניות מבוססת על בחירה סלקטיבית של מניות ספציפיות. המשקיע מתמקד בהשקעה במניות של החברות שלדעתו הן הטובות ביותר ומנסה לרכוש אותן בתזמון נכון. זו ללא ספק משימה קשה ומאתגרת אם לוקחים בחשבון שרק בארה"ב יש כיום מעל ל-17,000 מניות.

שווי השוק של כל חברה ציבורית מחושב בפשטות וידוע לכולם. הוא נקבע בבורסה על פי הערכות המחיר של כלל המשקיעים פשוט חוכמת ההמון. שווי השוק מחושב בפשטות על ידי הכפלת מחיר המניה בבורסה כפול כמות המניות של כל חברה.

משקיעים אקטיביים אינם סומכים על "חכמת ההמון", הם מחפשים מידע עודף שאינו ידוע לכולם ואינו מגולם במחירי המניות הנוכחיים. הם מנסים לאמוד באופן סובייקטיבי את השווי ההוגן של החברה: כמה לדעתם שווה החברה תוך שיכלול הנתונים והמידע על החברה.

הם מבצעים בחינת עומק באמצעות ניתוח פונדמנטאלי על כל ההיבטים השונים  של החברה ופעילותה. החל מהסביבה הכלכלית שבא היא פועלת, תחזית הצמיחה העתידית, פוטנציאל השוק בו החברה פועלת, איכות ההנהלה, יתרונות תחרותיים על פני חברות מתחרות וכמובן תוצאותיה הכלכליות.

ניתוח פונדמנטלי מתחלק באופן כללי לשני חלקים עיקריים: ניתוח כמותי וניתוח איכותי:

 הניתוח הכמותי בוחן את שלל הנתונים הפיננסים המדידים של החברה. את מרביתם ניתן למצוא בדוחות הכספיים שכל חברה ציבורית מחויבת לפרסם בכל רבעון. הדוחות הכספיים מרכזים את סיכום הפעילות הפיננסית של החברות. באמצעותם ניתן לראות שחור על גבי לבן את סיכום המידע הפיננסי של החברה ופעילותה העסקית. החל מההכנסות, הוצאות ורווחי החברה, המשך בנכסים וההתחייבויות השונים של החברה. ההון העצמי של החברה, תזרים המזומנים ועוד מידע פיננסי רב ערך.

בנוסף, בחינת תוצאותיה הכספיות של החברה לאורך תקופות שונות מאפשר למשקיעים לזהות תהליכים ומגמות פיננסים וכלכליים שמתרחשים בחברה. ניתן גם להשוות את ביצועיה הפיננסים של חברה לחברות מתחרות שפועלות באותו תחום.

החלק השני של ניתוח חברות הוא הניתוח האיכותי בו בוחנים את הסביבה הכלכלית בה החברות פועלות בשילוב עם גורמים לא מדידים.  לדוגמא: מותגים, מוניטין של החברה, איכות המוצרים והשירותים, טיב ההנהלה, המתחרים בענף והתעשייה בה היא פועלת, יתרונות תחרותיים מול המתחרות וכו....

משקיעים אקטיביים מתוחכמים בוחנים גם את הסביבה המאקרו כלכלית הרחבה בה החברות פועלות כמו הכלכלה המקומית, הגלובלית והשווקים הפיננסים מבחינת מגמות של השווקים ותהליכי מאקרו עמוקים ואיטיים. הם יתחשבו בנתוני מאקרו כמו הצמיחה הכלכלית הגלובלית בכלל ובמדינות מסוימות בפרט, וכמובן שגם בציפיות הריבית והאינפלציה שמשפיעות על מכלול השווקים הפיננסים.

                        משקיעים אקטיביים פועלים מספר גישות עיקריות

ישנן מספר גישות לבחירת מניות להשקעה. החלוקה הראשונית והבסיסית מפרידה בין מניות ערך ומניות צמיחה. מניות ערך הן מניות של חברות יציבות, וותיקות ורווחיות שהמשקיעים צופים שימשיכו להניב רווחים גבוהים גם בעתיד. מניות צמיחה הן מניות של חברות שצומחות בקצב גבוה והמשקיעים צופים שימשיכו לצמוח בקצב גבוה גם בשנים הבאות.

הגישה העיקרית של משקיעי הערך היא לרכוש מניות של חברות יציבות וותיקות ורווחיות בתזמון נכון. לדוגמא: מניית מקדולנדס, שהיא חברה מבוססת, יציבה ורווחית. מקדונלדס מפעילה רשת מסעדות גדולה ברחבי העולם. החברה בנתה את עצמה לאורך שנים רבות והיא מייצרת רווחים עקביים ויציבים לבעליה.  

משקיעי הערך מחפשים לקנות את המניות כאשר השווי שוק של החברה בבורסה נמוך משמעותית מהשווי ההוגן שהעריכו. או במילים אחרות הם מחפשים לקנות את המניות במחירי מבצע כאשר מחירן בבורסה נמוך משמעותית מהשווי ההוגן שהמשקיע חישב באופן סובייקטיבי.

חלק חשוב מההצלחה בהשקעות ערך טמון בתזמון נכון. לשם כך משקיעי הערך פועלים בקור רוח, סבלנות ומשמעת וממתינים למחיר המתאים לקנות וגם לצאת מעסקאות. בדיוק כמו צייד שממתין לטרף. הם עוקבים אחר מחירי המניות שהם שוקלים לקנות ומחכים בסבלנות שמחיר המניה בבורסה ירד אל מתחת לשווין ההוגן.

לגישת הערך יש גם תתי גישות שונות כמו השקעה במניות "אריסטוקרטיות". מניות של חברות וותיקות ורווחיות שמחלקות דיבידנד באופן קבוע למשקיעים ואף מגדילות את גובה הדיבידנד לאורך זמן, דבר שמעיד על איתנות פיננסית של החברות.

גישת ההשקעה בחברות צמיחה מתמקדת בעיקר בתחזיות הצמיחה העתידית של החברה ולא בשווי הנוכחי של החברה בבורסה. משקיעי צמיחה מחפשים להשקיע בחברות עם פוטנציאל גידול משמעותי במכירות וברווחים בהשוואה לחברות אחרות. העיקרון העומד מאחורי שיטה זו הוא שהמשך קצב צמיחה מהיר של החברה יעלה בהתאם את מחיר המניה בבורסה. מניות צמיחה איכותיות יכולות לבצע מהלכי עליות אגרסיביים שיכולים להמשך מספר שנים ולהעניק למשקיעים תשואות עודפות באופן משמעותי על מדדי השוק הכלליים.

תת גישה פופולארית להשקעה במניות צמיחה היא גישת ה- (Growth At GARP Reasonable Price) אשר משלבת בין גישות הערך והצמיחה. המשקיעים מחפשים להשקיע בחברות שמחירן בבורסה אינו משקף את פוטנציאל הצמיחה העתידי שלהן. לכן, שווי השוק של החברה זול ביחס לשווי ההוגן אם לוקחים בחשבון את התממשות פוטנציאל הצמיחה העתידי.

ישנן עוד מגוון רחב של גישות שונות לבחירת מניות להשקעה כאשר המשותף לכולם הוא התמקדות בהשקעה בחברות שיש להן פוטנציאל להשיג תשואות עודפות על מדדי השוק.

לסיכום, משקיעים אקטיביים הם משקיעים עצמאיים שעושים את כל העבודה הקשה בעצמם. הם מקדישים זמן רב למחקר, ניתוח ומעקב אחר חברות טובות. מטרתם היא לבנות תיק השקעות שמורכב אך ורק מהמניות שהם מאמינים שהן הטובות ביותר וכפועל יוצא הן בעלות סיכוי גבוה לייצר תשואה גבוהה יותר מתשואת השוק.